Lawrence Osei, Hessel Kooi, Jacco van Veen, Yael Bartels, Maud Albers en Roel Poppen

Het bestuur van de Stichting Soiciteit Volonté zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de kroeg en zorgt samen met haar tappers ervoor dat de kroeg de mooie plek blijft die zij is.

Voorzitter – Jacco van Veen

Secretaris – Yael Bartels

Penningmeester – Hessel Kooi

Algemeen Adjunct – Maud Albers

Functionaris Promotie – Roel Poppen

Bar & Beheer – Lawrence Osei