Corona protocol

Inleiding

Als Volonté willen wij graag weer onze deuren kunnen openen. Hiervoor zijn er richtlijnen opgesteld door het RIVM. Deze zullen wij naleven en wij zullen daarin extra streng zijn omdat veel van onze gasten werkzaam zijn in het medisch circuit. Dit betekent dat bij het niet naleven van de regels toegang tot de kroeg kan worden ontzegd.

Algemeen

Er zijn een aantal algemene regels gesteld door het RIVM, deze regels zullen ook gehanteerd worden:

– Er worden geen handen geschud

– Houd 1,5m afstand

– Hoest en nies in de elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts of keelpijn.

Wij zijn een kroeg met veel gasten die co-schappen of stage lopen en daarmee in aanraking komen met risicogroepen. Daarom nog een extra nadruk om echt thuis te blijven bij klachten! In eerste instantie zal Volonté in de maanden juni en juli voor internen(dus tappers en oud tappers) geopend zijn

Openingstijden

– Voorlopig zal er worden gehouden aan beperkte openingstijden van 16:00-23:00 op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Ingang en ontvangst

– Gasten dienen vooraf te reserveren. Dit kan door een bericht te sturen naar villavolonte@gmail.com via Google hangouts. Geef hierbij aan hoe laat je komt, hoe lang je wil blijven en met hoeveel mensen je komt. De secretaris zal de reserveringen overzien.

– Op het moment dat Volonté al open is kan er ook telefonisch gereserveerd worden met het vaste nummer van Volonté

– Bij de deur krijgt iedereen een gezondheidscheck. Het telefoonnummer van Volonté zal op een papier op de deur worden geplaatst. De gasten worden op deze manier op afstand gecontroleerd door de achterwacht of een bestuurslid. Voor deze controle wordt een standaard vragenlijst van de Rijksoverheid gebruikt. Deze zal achter de bar worden geplaatst.

– Bij vermoeden van COVID-19 verschijnselen wordt de gast in kwestie geweigerd.

– Bij binnenkomst moeten gasten hun handen desinfecteren.

– Maak gebruik van de aangegeven in- en uitgang. De achterwacht dan wel het aanwezige bestuurslid moet daarom alert zijn dat ook hier 1,5m afstand wordt gewaarborgd.

– De normale ingang wordt gebruikt om naar binnen te komen, de nooduitgang wordt gebruikt als uitgang.

In de kroeg

– Er mogen maximaal 30 gasten binnen zijn.

– Zitplaatsen en looproutes zullen op de vloer gemarkeerd worden.

– Tussen tafels zal 1,5m afstand gewaarborgd worden.

– Tussen gasten onderling zal ook 1,5m afstand gehanteerd worden, mits ze van hetzelfde huishouden komen of met 2 personen zijn.

– Er mogen maximaal 4 mensen aan een tafel.

Terras

– Ook gasten die op het terras willen zitten zullen eerst een gezondheidscheck moeten ondergaan.

– Op het terras zullen biertafels worden gehanteerd, ook hier zal 1,5m in acht worden gesteld. Wederom geldt hier de uitzondering van gezamenlijke huishoudens. Tappers zullen hier toezicht op houden.

– Er zal een vaste plek worden aangesteld waar de tapper bestellingen kan plaatsen om contact tussen tapper en gast te minimaliseren.

Toiletten

– Om ook op de toiletten 1,5m afstand te bewaren kan maar 1 gast tegelijk gebruik maken van het toilet (1 bij de dames en 1 bij de heren). Er zal een bord worden geplaatst om aan te geven wanneer het toilet bezet is.

– Na het toiletbezoek dient de gast zijn/haar handen te wassen met water en zeep. Instructies voor handenwassen zijn te vinden op de toiletten. Afdrogen wordt gedaan door middel van papieren doekjes.

– Als het toilet bezet is dan wacht de gast aan tafel. Dit om de 1,5m afstand te bewaren op de looproute.

– Het toilet mag alleen worden gebruikt bij consumptie.

Betalen

– Voor tappers zal het betalen gaan middels de tappersrekening.

– Voor externen wordt een tafel aangemaakt, bij vertrek zal deze tafel worden verrekend. Er kan alleen met pin en zoveel mogelijk contactloos worden betaald.

– Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een draadloos pinapparaat. Indien er niet contactloos wordt betaald moet het apparaat gereinigd worden.

– Er kan slechts door één gast bij de bar betaald worden, dit om onderlinge afstand te bewaren